Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli türkmen tarapynyň çykaran ýadygärlik ýubileý markalarynyň nusgalary Bütindünýä poçta bileleşiginiň (BPB) Baş direktory Masahiko Metokä gowşuryldy.
BPB-nyň çözgüdine laýyklykda, agzalan markalaryň nusgalary Bern şäherindäki Bütindünýä poçta bileleşiginiň muzeýinde (Şweýsariýa Konfederasiýasy) hemişelik esasda ýerleşdirildi.
Mundan başga-da, Bileleşigiň çözgüdi bilen, ýubileý markalaryň nusgalary BPB-nyň ähli agza döwletlerine – dünýäniň 192 ýurduna iberildi.