ABŞ-nyň Harby Howa Güýçleriniň Merkezi Serkerdeliginiň aýdym-saz toparynyň wekilleri 28-nji iýundan 4-nji iýul aralygynda Türkmenistana sapar ederler. Bu barada ABŞ-nyň Ilçihanasy habar berýär. Saparyň dowamynda olar türkmen kärdeşleri bilen ussatlyk sapaklaryny geçirip, birnäçe gysga çykyşlary hödürlärler.
Aýdym-saz toparynyň wekilleri hepdäniň şenbe güni 29-njy iýunda sagat 09:00-da Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda ussatlyk sapagyny geçerler. 30-njy iýunda bolsa, sagat 19:00-da bolsa, “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde çykyş ederler.