Ger­ma­ni­ýa­nyň «Volks­wa­gen» to­pa­ry ABŞ-nyň elekt­rou­lag ön­dür­ýän «Rivian» kom­pa­ni­ýa­sy bi­len bi­le­lik­de 5 mil­liard dol­lar­lyk hyz­mat­daş­ly­gy ýo­la go­ýar. Iki kom­pa­ni­ýa­nyň bi­le­lik­dä­ki be­ýa­na­tyn­da ulag­la­ryň prog­ram­ma üp­jün­çi­lik teh­no­lo­gi­ýa­sy­ny ös­dür­mek­de hyz­mat­daş­lyk et­jek­di­gi bel­le­nil­di. Hyz­mat­daş­ly­gyň glo­bal de­re­je­de in­no­wa­si­ýa­ny ös­dü­rip, her ula­gyň özü­ne düş­ýän ba­ha­sy­nyň ar­zan­la­dyl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Şeý­le­lik­de, bu hyz­mat­daş­ly­gyň ne­ti­je­sin­de ön­dü­ril­jek has ar­zan we ki­çi göw­rüm­li «R2» we «R3» ulag­la­ry 2026-njy ýy­lyň ba­şyn­da sa­tu­wa çy­ka­ry­lar.