Dünýäde kofeniň bahasy ýylyň ikinji çärýeginiň jemleri boýunça ýene 18-20 göterim gymmatlady, muňa Aziýadaky adatdan daşary yssy howa sebäp boldy. Aprelden bäri Wýetnamda, Tailandda we Filippinlerde howanyň derejesi kadadan ýokary bolmagynda galýar.