«Chris­tie’s» auk­sio­nyn­da ita­li­ýa­ly su­rat­keş Ti­si­an We­çel­lio­nyň 1512-nji ýyl­da çe­ki­len «Mü­sür ýo­lun­da­ky dynç alyş» at­ly kar­ti­na­sy re­kord ba­ha­dan 22,2 mil­li­on dol­la­ra sa­tyl­dy. Kar­ti­na Ti­sia­nyň dö­re­di­ji­li­gi­niň ir­ki dö­wür­le­ri­ne de­giş­li­dir. Ol kar­ti­na­da Bi­bi Mer­ýe­miň, Ýu­su­byň we Isa­nyň Wif­le­ýem­den gi­di­şi­ni şe­kil­len­dir­ýär.