Şu gije EURO 2024-de Ispaniýadan soň 2-nji finalçy hem belli bolar. Bu ugurda Niderlandlar bilen Angliýanyň ýygyndylary Dortmund şäherindäki “Westfalen” stadionynda özara duşuşarlar. 00:00-da başlanjak duşuşyga ýerli, germaniýaly Feliks Zwaýer eminlik eder.

Bu duşuşyk 2 toparyň arasyndaky 23-nji gabatlaşma bolar. Mundan öňki 22 duşuşykda 7 gezek niderlandlar, 6 saparam iňlisler ýeňiş gazandy. 9 oýun deňlikde tamamlandy. Gollardada 31-29 Angliýanyň ýygyndysy öňde. Iki toparyň arasyndaky soňky 8 duşuşygyň 5-sinde 90 minutda ýeňiş gazanan bolmady.

Toparlar Ýewropa çempionatynyň çäginde 3-nji gezek duşuşarlar. Mundan öňki 2 oýunda hersi bir gezek ýeňiş gazandy. 1988-nji ýylda toparçalarda Niderlandlaryň ýygyndysy Wan Basteniň het-trigi bilen 3-1 hasabynda ýeňipdi. 1996-njy ýylda ýene-de toparçalarda bu gezek Angliýa 4-1 hasabynda üstün çykdy. Angliýa uly hasaply ýeňiş getiren gollary Şirer (2) bilen Şeringam (2) derwezä girizdi. Niderlandlaryň ýeke-täk goluny bolsa Kluiwert geçirdi.

Duşuşygyň faworiti iňlisler hasaplanyp, şu gijeki oýunda ýeňiş gazanan finalda Ispaniýanyň ýygyndysy bilen duşuşar.

Iki toparda-da jerimeli futbolçy bolman toparlaryň şol esasy düzümleri bilen meýdança çykmagyna garaşylýar.

NIDERLANDLAR: Werbruggen – Dumfris, De Wreý, Wan Deýk, Ake – Shauten, Simons, Reýnders – Malen, Depaý, Gakpo

ANGLIÝA: Pikford – Wolker, Stounz, Guehi – Saka, Mainu, Raýs, Şaw – Bellingam, Foden – Keýn