QS reýting edarasy Ýewropanyň iň gowy uniwersitetleriniň sanawyny taýýarlady. Ýokary okuw mekdeplerine baha berlende, halkara neşirleriniň (ylmy makala) sany, halkara ylmy-barlag tory, durnuklylyk ýaly birnäçe ugur göz öňünde tutulypdyr. Sanawa Ýewropanyň 40 döwletinden we sebitinden jemi 684 okuw mekdebi girizilipdir. Birinji orna Sýurihiň Şweýsar ýokary tehniki mekdebi (nem: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich/ ETH Zürih) mynasyp bolupdyr. Londonyň Imperial kolleji ikinji, Oksford uniwersiteti üçünji ýeri eýeläpdir. Ilkinji onlugyň ýedisini iňlis uniwersitetleri eýeläpdir. Kembrij uniwersiteti (Birleşen Patyşalyk), Londonyň uniwersitet kolleji (Birleşen Patyşalyk), Edinburg uniwersiteti (Birleşen Patyşalyk), Mançester uniwersiteti (Birleşen Patyşalyk), London Patyşa kolleji (Birleşen Patyşalyk), Pariž ylymlary we hatlary uniwersiteti (fransuzça: Université Paris Sciences et Lettres/université PSL, Fransiýa), Lozannanyň Federal politehniki mekdebi we Mýunheniň Tehniki uniwersiteti ilkinji onluga giripdir.