45-nji gezek geçiriljek Toronto film festiwalynda oskarly meşhur aktrisa Keýt Winslet hormat sylagy berler. Ol 10-19-njy sentýabr aralygynda geçiriljek festiwalda TIFF hormatly artist baýragy bilen sylaglanar. Şol bir wagtyň özünde “Titanik” filminiň ýyldyzy Keýt Winsletiň Sirşa Ronan bilen bilelikde surata düşen täze kinosy “Ammonite” Toronto film festiwalynda görkeziler. 7 gezek Oskara dalaşgär görkezilen 44 ýaşly aktrisa 2008-nji ýyldaky “Okyjy” (The Reader) filmi bilen kino sungatynyň iň arzyly heýkeljigine mynasyp bolupdy.