Kino sungatynyň görnükli wekili, “Gara Pantera” filminiň baş keşbinde, Gara Panteranyň/King T’Çallanyň keşbinde çykyş eden amerikaly aktýor Çedwik Aaron Bouzman 43 ýaşynda aradan çykdy. Tanymal aktýor 4 ýyldan bäri düwnük keselinden ejir çekýärdi. 1976-njy ýylyň 28-nji noýabrynda ABŞ-nyň Günorta Karolaýna ştatynda dünýä inen Çedwik Bouzman 2008-nji ýylda ilkinji filmine surata düşüpdi. Karýerasy boýunça “42”, “Kapitan Amerika: raýatlyk urşy” (Captain America: Civil War), “Şadan habar bar” (Message from the King), “Marşall” (Marshall), “Gara Pantera” (Black Panther), “Ar alyjylar: tükeniksiz söweş” (Avengers: Infinity War), “Ar alyjylar: oýnuň soňy” (Avengers: Infinity War), “21 köpri” (21 Bridges) hem-de şu ýyl prokata çykan “Da 5 Bloods” ýaly filmlerde esasy keşpleri ýerine ýetiripdi. Onuň baş keşpde surata düşen “Gara Pantera” filmi Oskaryň 3 ugry boýunça dalaşgär görkezilip, film prokatdan 1 milliard 347 million dollarlyk girdeji gazanypdy. Aktýoryň aradan çykmagy bilen “Ma Rainey’s Black Bottom” filminiň surata düşüriliş işleri-de häzirlikçe ýatyryldy.