Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Ener­ge­ti­ka mi­nist­ri Ab­del Aziz ben Sal­man Al Sa­ud ne­bit-gaz ýa­tak­la­ry­nyň iki­si­niň ta­py­lan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. Ha­dat al-Haj­ra gaz ýa­ta­gy al-Jawf se­bi­tin­de, Ab­rak al-Ta­lul ne­bit ýa­ta­gy bol­sa, de­mir­ga­zyk­da­ky al-Hu­du­dud al-Şa­ma­li­ýa sebitinde ýü­ze çy­ka­ryl­dy.
– Bu ýa­tak­lar «Sau­di Aramco» mil­li ne­bit kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan ta­pyl­dy. «Sau­di Aramco» bu iki ýa­tak­da­ky ne­bit, gaz we kon­den­sat gor­la­ry­nyň meý­da­ny­ny we göw­rü­mi­ni kes­git­le­mek mak­sa­dy bi­len bu­raw iş­le­ri­niň bir­nä­çe­si­ni ge­çi­rer – di­ýip, mi­nistr bel­le­di. «Sau­di Aramco» kom­pa­ni­ýa­sy ne­bit çy­kar­ma­gyň gör­ke­zi­ji­le­ri we eýe­lik ed­ýän ne­bit gor­la­ry­nyň muk­da­ry bo­ýun­ça dün­ýä­dä­ki iň uly ne­bit kom­pa­ni­ýa­sy­dyr.