Niderlandlaryň Den Bosh şäherindäki Noordbrabants (Demirgazyk Brabant) muzeýi meşhur suratkeş Winsent Wan Goguň “Zenan başy” atly suratyny Londondaky “Christie’s” auksionyndan 1,6 million ýewro töläp satyn aldy. Belli suratkeş hut şu şäherde – Demirgazyk Brabantda dünýä inipdir. Şeýlelikde, bu surat öz awtorynyň dogduk mekanyna gaýtarylyp getirildi. Suratda obaly zenan şekillendirilipdir. Suratkeş bu eseri 1884-1885-nji ýyllarda Brabant welaýatyndaky Nuenen obasynda ýaşaýan wagty döredipdir. Satyn alnan eser 6-njy sentýabrda çenli köpçüligiň görmegi üçin muzeýde goýlar.   Soňra bolsa abatlamak üçin sergiden aýrylar.