Formula 1 toparlaryndan “Renault” adyny üýtgeder. Topar täze möwsümden başlap, “Alpine” ady bilen ýaryşlara gatnaşar. Toparyň täze reňki hökmünde-de gök, ak hem-de gyzyl reňkler bolar. Şeýle-de topara geljek möwsümde ispaniýaly Fernando Alonso bilen fransiýaly Sebastian Okon wekilçilik eder.