“Alawdan ýürege, akyldan dumana” (Lock, Stock and Two Smoking Barrels), “Ýoluş” (Snatch) hem-de “Rewolwer” (Revolver) filmlerinde bile işleşen meşhur aktýor Jeýson Stetham bilen tanymal režissýor Gaý Riçi bu sanawa ýene bir kino goşmakçy bolýarlar.  Olaryň bilelikdäki öňki kinolaryna çalymdaş täze ekran eseri “Five Eyes” diýlip atlandyrylýar. Filmiň edebi esasyny Riçiniň soňky kinosy “The Gentlemen” filminiň ssenariçileri Iwan Atkinson bilen Marn Dewis bilelikde ýazar. Ýeri gelende aýtsak, Stetham bilen Riçi “Cash Truck” atly gaýtadan düşüriljek kinoda hem bilelikde işleşerler.