“Sony” kompaniýasy “PlayStation 5” oýun konsolynyň bahasyny mälim etdi. 19-njy noýabrda bütindünýäde elýeter boljak PS5-iň internet oýunlary üçin niýetlenen görnüşi 400 dollardan, CD oýunlaryna niýetlenen görnüşi bolsa, 500 dollardan satuwa çykarylar.

Täze oýun konsoly bilen bilelikde “Devil May Cry 5 Special Edition”, “Final Fantasy XVI”, “Five Nights at Freddy’s Security Breach”, “Hogwarts Legacy”, “New God of War title” atly täze oýunlar hem PS muşdaklaryna hödürlener. Şeýle hem “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, “Call of Duty Black Ops: Cold War” we “Demon’s Souls” oýunlary bilen “PlayStation 5”-iň oýun ýygyndysy güýçlendiriler.