ABŞ-nyň Aerokosmos edarasy (NASA) adatça her ýylda 12 gezek bolup geçýän mawy dolanaýyň bu ýyl 12 gezek boljakdygyny mälim etdi. Bu täsin tebigy hadysanyň mundan soňkusynyň 31-nji oktýabrda boljakdygyny mälim etdi. Mundan ozal bolsa, 1-nji oktýabrda bolup geçipdir. Astronomlar mawy dolanaý diýip, bir senenama aýynda Aýyň ikinji gezek dolanaý bolmagyna aýdýarlar.