“Marvel”-iň hyýaly gahrymany “Doctor Strange”-iň keşbini ýerine ýetirýän Benedikt Kamberbetç nobatdaky “Möý adam” kinosynda oýnar. “The Hollywood Reporter” saýtynyň habar bermegine görä, bu filmde “Doctor Strange” Tom Hollandyň, ýagny “Möý adamyň” maslahatçysy hökmünde çykyş eder. Seriýanyň ozalky “Möý adam: öýe gaýdyş” we “Möý adam: öýden uzakda” kinolarynda maslahatçy rollarynda yzygiderlikde Robert Dawni Jr. (Demir adam) we Samuel L. Jekson (Nik Fýury) oýnapdylar.

“Möý adam 3” oktýabr aýynyň aýagyna düşürilip başlanar. “Marvel” bilen “Sony”-nyň hyzmatdaşlygynda komiks muşdaklaryna ýetiriljek bu kinonyň režissýory Jon Wotts bolar.