Oskarly meşhur aktýor Hoakin Feniks tanymal režissýor Ridli Skottuň täze filminde Napoleon Bonapartyň keşbini janlandyrar. Fransuz imperatory baradaky bu film “Kitbag” diýlip atlandyrylýar. Filmde Napoleonyň şahsy durmuşy barada gürrüň berler. “Scott Free” önümçilik şereketiniň prodýuserliginde ekranlaşdyryljak filmiň surata düşüriliş işlerine geljek ýyl badalga berler. Filmiň ssenarisini režissýoryň özi hem-de Dewid Skarpa ikisi bilelikde ýazarlar. Geçen ýyldaky “Joker” filmindäki keşbi üçin Oskara laýyk görlen Feniks “Çäkden geçmek” (Walk the Line), “Ussat” (The Master”), “Gladiator” (Gladiator) kinolaryndaky keşpleri bilenem arzyly heýkele dalaşgär görkezilipdi.