Angliýanyň çempionatynda 4-nji tapgyrda täsin duşuşyklar hasaba alyndy. “Merseyside” derbisi bilen başlan bu tapgyrda Londonyň 2 kluby soňky sekuntlarda agza-burna gelen ýeňşi elden giderdiler. “Liwerpul” şäheriniň 2 wekiliniň arasyndaky oýun deňlikde tamamlanyp, “Liwerpulyň” soňky minutlarda geçiren goly ofsaýt sebäpli hasaba alynmady. Mane we Salahyň gollary bilen 2 gezek öňe saýlanan “Liwerpulyň” derwezesinden ýer eýeleriniň gollaryny Kin bilen soňky hepdeleriň ýyldyzy Kalwert-Lewin geçirdi. Bu duşuşykda 2 utuk ýitiren “Liwerpulyň” iň uly ýitgisi 11-nji minutda “Ewertonyň” derwezeçisi Pikford bilen bolan göreşde şikes alan goragçy Wan Deýk boldy. Onuň uzak wagtlap, belki-de möwsümiň ahyryna çenli toparyna kömegi degmän biler. Şeýle-de duşuşykda 1 gezek tapawutlanan Mohamed Salah “Liwerpuldaky” 100-nji goluny geçirdi. Ol bu görkezijä 159 oýunda ýetdi.

“Çelsi” we “Tottenham” soňky sekuntlarda ýeňşi elden giderdi

“Çelsi” öz meýdançasynda “Southempton” bilen duşuşdy. “Çelsi” Timo Werneriň (15, 28) gollary bilen 2-0 öňe geçse-de, myhmanlar hasaby deňlemegi başardy (Ings 43, Adams 57). 59-njy minutda Kai Hawerts “Çelsiniň 3-nji goluny derwezä girizdi. Ýöne 90+2-nji minutda çep gapdaldan amala aşyrylan hüjümde Ýannik Westegaard topardaşy Teo Walkottyň urgusyny tamamlap, hasaby deňledi.

Londonda oýnalan başga bir oýunda bolsa, “Tottenham” ilkinji 16 minutda Son we Keýniň gollary bilen 3-0 öňe saýlandy. Ondan soňam birnäçe amatly pursatly elden gideren Demirgazyk londonlylardan Keýniň urgusy sütüne degip, meýdançanyň daşyna çykdy. Ýöne ruhdan düşmedik “West Ham” soňky 8 minutda 3 gol geçirdi. 82-nji minutda Balbuena, 85-nji minutda-da Dawinson Sançes öz derwezesinden gol geçirip, myhmanlaryň soňky minutlarda has umytly oýnamagyna itergi berdi. Oýnuň tamamlanmagyna sanlyja sekuntlar galanda-da, argentinaly oýunçy Lanzini topy 30 metr çemesi aralykdan batly urup, topy derwezäniň sag gyraky ýokary burçuna gönükdirdi. Şeýlelikde, oýun 3-3 hasabynda deňlikde tamamlandy.

“Aston Willa” ýeňlişsiz barýar Bu tapgyrda Mançester şäheriniň wekilleri-de ýeňiş gazanyp, “Mançester Siti” öz meýdançasynda “Arsenaly” 1-0 (Sterling 23) ýeňdi. “Mançester Ýunaýted” hem soňky minutlarda geçiren 3 goly bilen myhmançylykda “Nýukasly” 4-1 utdy (Şow 2 ö.d. – Maguaýr 23, Bruno Fernandeş 86, Wan-Bissaka 90, Reşford 90+6). Geçiren 4-nji oýnunda ýeňiş gazanan “Aston Willa” myhmançylykda “Lester Sitini” Ross Barkliniň 90+1-nji minutdaky goly bilen 1-0 utup, ýeňlişsizligini dowam etdirýär.