Formula 1 boýunça möwsümiň 12-nji bäsleşigi Portugaliýada geçirildi. 24 ýyldan soň, F1 ýaryşyny guran Portugaliýa “Gran Prisinde” “Mercedes” toparynyň britan sürüjisi Lýuwis Hamilton ýeňiş gazandy. 1-nji orundan başlan Hamilton 66 aýlawy 1 sagat 29 minut 56,828 sekuntda pellehana geldi. Bu onuň şu möwsümdäki 8-nji ýeňşi boldy. Şeýle-de karýerasyndaky 92-nji ýeňşini gazanan Hamilton bu ugurda Mihael Şumaheriň 19 ýyllyk rekordyny täzelemegi başardy. 35 ýaşyndaky Hamilton 24 ýurtda ýeňiji bolup, bu ugurda-da öz rekordyny ösdürdi.

Ýaryşda Hamiltondan 25,5 sekunt yza galan finlýandiýaly topardaşy Waltteri Bottas 2-nji, “Red Bulluň” niderland sürüjisi Maks Werstappen 3-nji ýeri eýeledi.

Bu ýeňişden soň, utuk aratapawudyny 77-ä çykaran Hamilton möwsümiň tamamlanmagyna 5 tapgyr galanda, 7-nji çempionlygyna golaýlap barýar. Britaniýaly pilot 7-nji dünýä çempionlygyny gazanan ýagdaýynda bu ugurda-da Mihael Şumaheriň rekordyna şärik bolar. Hamiltonyň 256, Bottasyň 179 hem-de Werstappeniň 162 utugy bar. Möwsümiň 13-nji bäsleşigi Emilia-Romagna “Gran Prisi” 1-nji noýabrda Italiýada geçiriler.