Türkmenistanyň Kubogy ýaryşynyň çärýek finalynyň 1-nji oýunlary geçirildi. Kubogyň häzirki eýesi “Altyn asyr” öz meýdançasynda “Energetikden” 7–0 üstün çykdy. Aragatnaşykçylara uly hasaply ýeňiş gazandyran gollary Ahmet Ataýew (35), Mihail Titow (45+1, 80), Mekan Saparow (49), Zafar Babajanow (61), Begenç Akmämmedow (86) hem-de Akmyrat  Jumanazarow (88, ö.d.) derwezä girizdi. Altyn asyr topary çempionatyň çäginde 20-nji tapgyrda-da 7 golly ýeňiş gazanypdy.

“Ahal” bilen “Aşgabadyň” arasyndaky oýunda hasap açylmady. Çempionatda-da özara duşuşan “Köpetdag” bilen “Merwiň” arasyndaky oýunda ýer eýeleri 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. “Köpetdaga” ýarym finala çykmak ugrunda uly mümkinçilik getiren gollary Ýazgylyç Gurbanow (11) bilen Batyrgylyç Berdiýew (86) derwezä girizdi. 6 goluň geçirilen “Şagadam”–“Nebitçi” duşuşygynda ýer eýeleri 4-2 hasabynda ýeňiş gazandy. Gollaryň 5-siniň 2-nji ýarymda geçirilen duşuşykda “Şagadamdan” Yhlas Magtymow (15, 66 p), Hemra Amanmämmedow (58) hem-de Musa Nurnazarow (74) tapawutlandy. “Nebitçini” jogap duşuşygy üçin umytlandyran gollary bolsa, Alibek Abdyrahmanow (53) bilen Azat Garajaýew (83 p) geçirdi.  Çärýek finalyň jogap oýunlary 6-7-nji noýabrda geçiriler.