1665: “The Lon­don Ga­zet­te” ga­ze­ti çap edi­lip baş­lan­dy.

1867: Ra­diý ele­men­ti­ni açan meş­hur hi­mik Ma­ria Kýuri dün­ýä in­di.

1893: ABŞ-nyň Ko­lo­ra­do şta­tyn­da ze­nan­la­ra saýlawlara gatnaşmak we ses bermek hu­ku­gy be­ril­di.

1910: Lew Tols­toý ara­dan çyk­dy.

1929: Nýu-Ýork­da “Häzir­ki za­man sun­gat­lar” mu­ze­ýi  açyl­dy.

1944: Frank­lin Ruz­welt 4-nji ge­zek ABŞ-nyň pre­zi­den­ti bol­dy.