1558: Angliýanyň şa zenany Elizabet I tagta çykdy.

1913: Panama kanalyndan ilkinji gämi ýüzüp geçdi.

1933: ABŞ Sowet Soýuzy bilen diplomatik we söwda aragatnaşygyny ýola goýdy.