Dünýäniň iň meşhur multfilm öndürijisi “Pixar” şereketiniň täze animasiýasy mälim edildi. Soňky gezek “Onward” multfilmini halk köpçüligine hödürlän şereketiň täze ekran eseri “Luka” (Luca) diýlip atlandyrylýar. Mutfilmdäki wakalar Italiýada bolup geçýär. Režissýory belli edilmedik ekran eseri Enriko Kasarosanyň “La Luna” atly 2012-nji ýylda gysga göwrümli iň gowy animasiýa ugry boýunça Oskara dalaşgär görkezilen multfilm esasynda taýýarlanar. Täze animasiýany 2022-nji ýa-da 2023-nji ýylyň iýun aýynda görkezmek göz öňünde tutulýar.