Golliwudyň kanadaly aktýory Raýan Reýnolds “Netflix”-iň “Upstate” atly täze filminde baş keşbi janlandyrar. Aktýor ady agzalan bu filme prodýuserlik hem eder. Filmiň ssenarisini Reýnoldsyň özi bilen “Uly Balyk”, “Çarliniň perişdeleri” ýaly kinolaryň ssenariçisi Jon August bilelikde ýazar. Filmiň režissýory hem-de görkeziljek wagty öňümizdäki günlerde belli bolar. “Upstate” Reýnoldsyň surata düşjek ýeke-täk kinosy bolman, aktýoryň “A Christmas Carol”, “Clue”, “Deadpool 3” ýaly geljekde göz öňünde tutulýan filmlerde-de çykyş etjekdigi habar berildi. Şol bir wagtyň özünde aktýoryň eýýäm surata düşen “Free Guy”, “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”, “Red Notice” ýaly kinolarynyň 2021-nji ýylda ekranlara çykmagyna garaşylýar.