Dünýä futbolynyň guramaçysy FIFA tarapyndan ýylyň tapawutlananlaryna gowşurylýan “The Best FIFA” baýraklarynyň bu ýylky ýeňijileri ertir mälim bolar. Onlaýn ýagdaýda geçiriljek dabara Aşgabat wagty bulen 23:00-da başlar.

The Best FIFA ýylyň iň gowy futbolçysy bolmak ugrunda 3 futbolçy – Lionel Messi, Kristiano Ronaldo hem-de Robert Lewandowski dalaşgär görkezilipdi. Baýragy 3 futbolçydan haýsy hem bolsa, biri alar. Bilermenleriň çaklamasyna görä, Lewandowski bäsdeşlerine garanyňda bir ädim öňde görünýär.

Ýylyň iň gowy tälimçisi diýlen ugurda germaniýaly Ýurgen Klopp bilen Hans-Diter Flik hem-de argentinaly Marselo Bielsa dalaşgärlige hödürlendi.

“The Best FIFA” ýylyň derwezeçisi baýragyna-da braziliýaly Alisson Bekerden, germaniýaly Manuel Noýerden hem-de sloweniýaly Ýan Oblakdan haýsy hem bolsa biri laýyk görler.

Ýylyň zenan futbolçysy diýlen ugurda angliýaly Lýusi Bronz, daniýaly Pernil Harder hem-de fransiýaly Wendi Renar dalaşgär görkezilipdi. Şeýle-de zenan futbolynda ýylyň tälimçisi (Emma Haýes, Žan-Luk Wassur, Sarina Wegman) hem-de derwezeçisi baýraklarynyň (Sara Buhaddi, Kristian Endler, Alissa Naeher) ýeňijileri-de ertirki dabarada mälim ediler.

Puşkaşyň adyny göterýän iň owadan gol baýragyna-da urugwaýly Luis Suaresiň, koreýaly Hyn-Min Sonuň hem-de urugwaýly zenan futbolçy Giorgian De Arrasaetanyň gollary dalaşgär görkezildi.