Amerikanyň Milli basketbol ligasy NBA-da rekord şertnama hasaba alyndy. “Milwaki Baks” topary super ýyldyz Ýannis Adetekunbo bilen 5 ýyla niýetlenen 228,2 million dollarlyk şertnama baglaşdy. Bu şertnama NBA-daky iň ýokary tölegli şertnama hökmünde hasaba alyndy. 26 ýaşly basketbolçy şertnamadan soň: “Bu ýer  meniň öýüm, meniň şäherim. Ýene-de bäş ýyllap bu ýerde galýandygym üçin begenjimiň çägi ýok. Asly Nigeriýadan bolan gresiýaly basketbolçy geçen möwsümde 63 oýunda 29,5 utuk, 13,6 ribaund, 5,6 asistlik görkezijiler bilen çykyş edipdi.