Şotlandiýanyň Kubogy ýaryşynyň finalynda “Seltik” bilen “Harts” toparlary duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýnuň esasy wagty 2–2 deňlikde tamamlandy. “Seltik” 1-nji ýarymda Kristi (19) we Eduardyň (29 p) gollary bilen 2–0 öňe saýlandy. “Hart of Midlotian” topary 2-nji ýarymda Boýs (48) we Kingsliniň (67) gollary bilen hasaby deňledi. Goşmaça wagta her topar 1 gol geçirdi. “Seltikden” Griffits (105), “Hartsdan” Jinnelli (111) tapawutlandy. Netijede, goşmaça wagtda-da ýeňiş gazanan bolmady (3–3). Oýundan soňky penalti urgularynda “Seltik” 4–3 öňe saýlanyp, 40-nji gezek Şotlandiýanyň Kubogyna mynasyp boldy. Şeýlelikde, “Seltik” 2016-2017 möwsüminden bäri Şotlandiýada geçirilen 12 ýaryşda-da çempionlyk gazanyp, taryhy başarnyk görkezdi. Ýagny topar soňky 4 möwsümde 3 ýaryşda – Şotlandiýanyň “Premier Ligasy”, Şotlandiýanyň Kubogy hem-de Şotlandiýanyň Liga Kubogy bäsleşiklerinde ýeňiş gazanmagy başardy.