Serbiýaly meşhur tennisçi Nowak Jokowiç erkekleriň arasynda sanawyň 1-nji basgançagynda barýar. Ol umumylykda sanawda 300 hepde 1-nji orunda galmagy başaran 2-nji tennisçi hökmünde taryha girdi. Karýerasynda 17 “Uly tuwulga” gazanan 33 ýaşly Jokowiçden öňde şweýsariýaly Rojer Federer 310 hepde bilen rekordyň eýesidir. Eger-de Jokowiç geljek ýylyň mart aýyna çenli şu durkuny saklamagy başarsa, onda ol bu ugurda rekordyň täze eýesi bolar. Jokowiç ilkinji gezek 2001-nji ýylda 1-nji orna çykypdy. Ol şondan bäri dürli döwürlerde jemi 300 hepde 1-nji orunda galmagy başardy.