Geçen hepdäniň dowamynda Lionel Messi “Barselona” toparyndaky 644-nji goluny geçirip, 44 ýyllyk bir toparda iň köp gol geçiren futbolçy rekordyny Peleden alypdy. Ýöne golaýda Peläniň çykyş eden topary “Santos” kluby Messiniň bu rekordy bilen ylalaşmaýandygyny özleriniň resmi internet saýty arkaly habar berdi. Topar rekordyň entekler hem Pelededigini belleýär. Klubuň internet saýtynda goýlan makalada Peläniň ak-gara reňkli köýnekçe bilen 643 gol däl-de, 1091 gol geçirendigi habar berilýär. Makalada Peläniň ýoldaşlyk duşuşyklarynda 448 gol geçirendigi bellenilýär. Käbir ýerlerde bu gollaryň juda kiçi toparlar bilen geçirilen duşuşyklarda hasaba alnandygyny aýdýanlara-da makalada şol duşuşyklaryň hem resmi köýnekçeler bilen geçirilendigi aýratyn nygtalýar.