“Marvel” kompaniýasy golaýda 2021-nji ýylda halk köpçüligine ýetirjek filmdir seriallarynyň sanawyny mälim etdi. Şoňa görä, geljek ýylda kino muşdaklary “Marvel” kompaniýasynyň 10 ekran eserine tomaşa ederler. Şolaryň 6-sy serial bolup, olaryň ählisi-de “Disney+” platformasynda görkeziler. Olaryň ilkinjisi “WandaVision” serialy 15-nji ýanwardan başlap, “Disney+” platformasynda ýaýlyma berler. 6 bölümden ybarat “The Falcon and The Winter Soldier” serialy-da 19-njy martda görkezilip başlar. Edil şonuň ýaly “Loki” atly gysga göwrümli serial hem maý aýynda tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler. Tomusda-da “What If” atly köp serialy animasiýa hem “Disney+” platformasynda görkeziler. Ýylyň ahyrlaryna “Hawkeye” hem-de “Ms. Marvel” seriallarynyň “Disney+” platformasynda görkezilmegine garaşylýar.

Filmlere seredenizde, ilki bilen janköýerler “Gara Dul” (Black Widow) filmine tomaşa ederler. Film 2020-nji ýylda görkezilmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 1 ýyla soňa süýşürilipdi. Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu kinosynda Skarlett Ýohansson, Florens Pýu, Dewid Harbor, Raçel Weiz ýaly belli artistler çykyş edýär. Film 7-nji maýda kinoteatrlarda görkezilip başlanar. “Şen-Çi we 10 ýüzügiň rowaýaty” (Shang-Chi and the Legends of Ten Rings) atly filmi hem 9-njy iýulda görkezmek göz öňünde tutulýar.  Şol sanda “Ölümsizler” (Eternals) filmi bilen “Möý adam – 3” (Spider-Man 3) kinosynyň degişlilikde, 5-nji noýabrda hem-de 17-nji dekabrda kinoteatrlara ýaýradyljakdygy habar berildi.

♦ “WandaVision” – 15-nji ýanwarda

♦ “The Falcon and The Winter Soldier” – 19-njy martda

♦ “Black Widow” – 7-nji maýda

♦ “Loki” – maý aýynda

♦ “Shang-Chi and the Legends of Ten Rings – 9-njy iýulda

♦ “What If” – tomusda

♦ “Eternals” – 5-nji noýabrda

♦ “Spider-Man 3” – 17-nji dekabrda

♦ “Hawkeye” – 2021-nji ýylyň ahyrlarynda

♦ “Ms. Marvel” – 2021-nji ýylyň ahyrlarynda