Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da soňky çempion “Ýuwentus” 15-nji tapgyryň çäklerinde öz meýdançasynda “Udineze” toparyndan 4-1 (Ronaldo 31, 70, Kieza 49, Dibala 90+3 – Zeegelaar 90) üstün çykdy. Oýunda Kristiano Ronaldo 2 gol geçirip, 1 gola-da asist etdi we täze ýyla-da üstünlikli başlady. Toparyň 1-nji hem-de 3-nji gollaryny geçiren 35 ýaşly ýyldyzyň karýerasy boýunça geçiren gollarynyň sany 758-e ýetdi. Şeýlelikde, ol resmi duşuşyklar boýunça futbolyň şasy hasaplanýan 757 golly Peleden öňe saýlandy. Ronaldo bu görkezijä ýetmek üçin 1032 oýun gerek boldy. Pele 757 goly 812 resmi duşuşykda geçiripdi. Eger-de Ronaldo ýene-de 2 gol geçirse, onda ol futbol taryhyndaky iň köp gol geçiren oýunçy bolar. Häzirki wagtda bu rekord çehiýaly Ýosef Bisana degişlidir. Onuň resmi oýunlarda geçiren gollarynyň sany 759-a deňdir.

Ronaldo şol bir wagtyň özünde 15 möwsüm yzly-yzyna klublarda hem-de milli ýygyndyda 20-den köp gol geçirdi.