Täze ýylyň ilkinji güni başlan “Tur de Ski” (Tour de Ski) lyžaly ýaryşy tamamlandy. Italiýadyr Şweýsariýada geçirilen bäsleşikde erkekleriň arasynda russiýaly Aleksander Bolşunow ýeňiji boldy. Ol 2-nji tapgyrdan soň umumy sanawda 1-nji orna geçip, netijede 3 sagat 32 minut 32,3 sekuntda pellehana geldi. Bolşunow yzly-yzlyna 2-nji gezek “Tur de Ski” ýaryşynyň çempiony bolmagy başardy. Erkekleriň arasynda fransiýaly Moris Manifakt 2-nji, russiýaly Dennis Spisow 3-nji ýeri eýeledi. Bolşunow utuk toplamakda-da iň öňdäki orna mynasyp boldy.

Zenanlaryň arasynda amerikaly Jessi Diggins 3-nji tapgyrdan başlap, umumy sanawda 1-nji ýere geçdi we soňuna çenli hem ornuny saklamagy başardy. Bu ýaryşda ilkinji çempionlygyny gazanan Digginsiň görkezen netijesi 3 sagat 04 minut 45,8 sekunda deň boldy. Russiýaly Ýuliýa Stupak bilen şwesiýaly Ebba Andersson degişlilikde, 2-nji we 3-nji orunlary eýelediler. 1-2-nji tapgyrda ýeňiş gazanan şwesiýa Linn Swann utuk toplamakda ähli bäsdeşlerinden tapawutlanmagy başardy.