Şweýsariýanyň “Henley & Partners” kompaniýasy pasportlaryň özüne çekijiligini baradaky sanawyny mälim etdi. Seljerijiler pasport eýeleriniň wizasyz syýahat mümkinçiliklerine esaslandylar. Bu ýyl birinji ýerde raýatlaryna 191 ýurda ýol açýan Ýanaponiýa boldy. Reýtingiň ikinji hatarynda Singapur (190 ýurt) bar. Üçünji ýeri Günorta Koreýa we Germaniýa (189 ýurt) eýelerýär. Ispaniýa, Italiýa, Finlýandiýa we Lýuksemburg dördünji orny eýeledi.