Şu gije Italiýanyň çempionatynyň 18-nji tapgyry derbi, şol bir wagtyň özünde-de öňdäki orunlary gyzyklandyrýan duşuşyk bilen açylar. 18-nji tapgyryň ilkinji oýnunda, ýagny “Rim” derbisinde ýurduň paýtagtynyň iki ezeli bäsdeşi “Lasio” bilen “Roma” özara güýç synanyşarlar. Paýtagt derbisi ýagny “Derby della Capitale” diýilýän duşuşyk Rimdäki “Stadio Olimpico” stadionynda oýnalyp, Aşgabat wagty bilen 00:45-de başlar. Duşuşyk “Türkmenistan sport” teleýaýlymy arkaly göni ýaýlymda görkeziler.

Bu duşuşyk olaryň arasyndaky 175-nji resmi oýun bolar. “Serie A”-da 153 oýun bolup, çempionatdaky mundan öňki duşuşyklarda “Roma” 65, “Lasio” 46 gezek ýeňiş gazandy. 63 oýunda deňlik hasaba alyndy.

“ITALIA” DERBISI

“Serie A”-da tapgyryň ýene bir esasy oýny “Italia” derbisi (Derby d’Italia) bolup, “Inter” öz meýdançasynda “Ýuwentusy” kabul eder. Ýekşenbe güni (17-nji ýanwarda) ýarygijeden soň 00:45-de başlajak bu duşuşyk hem “Türkmenistan sport” teleýaýlymynda göni ýaýlymda görkeziler.

Bu duşuşyk iki toparyň arasyndaky 238-nji resmi oýun bolar. Şol sanda Italiýanyň ýokary ligasyndaky 202-nji oýun bolup, şolarda “Ýuwentus” 92, “Inter” 58 oýunda ýeňiş gazandy. 51 oýunda-da ýeňiş gazanan bolmady.

Bulardan başga-da “Türkmenistan sport” teleýaýlymynda 16-njy ýanwarda (şenbe güni) “Midlsbro”–“Birmingem” (17:30), “Borussiýa Dortmund”–“Maýns” (19:30), “Ştutgart”–“Borussiýa M” (22:30), “Anže”–PSŽ (01:00), 17-nji ýanwarda (ýekşenbe güni) “Napoli”–“Fiorentina” (16:30), “Bawariýa”–“Fraýburg” (19:30), “Atalanta”–“Jenoa” duşuşyklary-da göni ýaýlymda tomaşaçylaryň dykgatyna ýetiriler.