ABŞ-nyň Aerokosmos edarasy (NASA) tarapyndan köpçülige berlen beýanatda Maýk Hopkinsiň hem-de Wiktor Gloweriň Halkara Kosmos Bekedinde açyk kosmosa çykandyklary mälim edildi. Orbitada hereket edýän kosmos bekedinde zähmet çekýän kosmonawtlar dürli sebäplere görä, kabinanyň daşyna – açyk kosmosa çykmaly bolýarlar. Muňa kosmos ýörişi diýilýär. NASA Maýk Hopkins bilen Wiktor Gloweriň kosmos bekediniň batareýalaryny çalşandyklaryny mälim etdi. 6 sagat 56 minutlap dowam eden ýörişiň dowamynda astronawtlar Ýewropa Kosmos Agentligi tarapyndan öndürilen “Bartolomeo” atly platformany hem gurnadylar. Bu platforma ýokary aragatnaşyk ulgamy arkaly Ýewropadaky Ýer stansiýalary bilen aragatnaşygy ýola goýar. Bu iki astronawtyň 1-nji fewral güni ýene-de gäminiň daşyna çykjakdyklary mälim edildi.