Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli Budapeştdäki Puşkaş Arena stadionynda oýnalan “Leipsig”–“Liwerpul” duşuşygynda iňlis topary ýeňiş gazandy. Çempionatda ýeňiş gazanmakda kynçylyk çekýän “Liwerpula” üstünlik getiren gollary 5 minudyň dowamynda goragçylaryň gödek ýalňyşlygyndan peýdalanan toparyň ýyldyz hüjümçileri – Mohamed Salah (53) bilen Sadio Mane (58) öz atlaryna ýazdyrdylar. 2-0 hasabynda ýeňiş gazanan “Liwerpul” çärýek finala çykmak ugrunda uly mümkinçilige eýe boldy. Jogap duşuşygy 10-njy martda oýnalar.

“PORTO” HEM-DE “BORUSSIÝA DORTMUND” ILKINJI ÝEŇIŞLERINI GAZANMAK ISLEÝÄR

UEFA Çempionlar ligasynda şu gije “Porto”–“Ýuwentus” hem-de “Sewilýa”–“Borussiýa Dortmund” duşuşyklary oýnalar. Iki duşuşyk hem ýarygijeden soň 01:00-da başlar. Toparlaryň mundan öňki özara oýunlarynda “Ýuwentus” “Portodan”, “Sewilýa” bolsa “Borussiýa Dortmunddan” bir duşuşykda-da utulmady. “Porto” bilen “Ýuwentus” 6-njy gezek bilelikde meýdança çykarlar. Öňki 5 oýnuň 4-sinde ýeňiş gazanan turinliler 1 oýunda-da deňme-deň netije görkezdiler. “Borussiýa D” bilen “Sewilýa” ozal 2 gezek duşuşyp, şol oýunlar 1 ýeňiş, 1 deňlikde ispanlaryň peýdasyna tamamlanypdy.

.