NBA-da “Los Anjeles Leýkers” öz meýdançasynda “Bruklin Nets” toparyndan 109:98 hasabynda ýeňildi. Duşuşykda super ýyldyz LeBron Jeýmsiň 32 utugy ýeňşe ýeterlik bolmady (8 ribaund, 7 asist). Ýöne muňa garamazdan, LeBron Jeýmsiň karýerasy boýunça geçiren utuk sany 35 müňden geçdi. 35 müň 17 utuk geçiren LeBron Jeýms NBA-nyň taryhynda iň köp utukly 3-nji basketbolçydyr. Ýyldyz oýunçydan öňde Karim Abdul Jabbar (38 müň 387 utuk) bilen Karl Maloun (36 müň 928 utuk) bar.