“Marseliň” täze tälimçisi belli boldy

Fransiýanyň çempionaty “Ligue 1”-iň “Marsel” toparynyň täze tälimçisi belli boldy. Andre-Willaş Boaşyň wezipesini taşlamagyndan soň onuň ornuna argentinaly Horge Sampaoli tälimçilige bellendi. Topar 60 ýaşly tälimçi bilen 2023-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşdy. Sampaoli Çiliniň, Argentinanyň ýygyndylaryndan başga-da, “Sewilýa”, “Santos”, “Atletiko Mineiro” ýaly klublara-da tälim berdi.

Ýene 3 ýyl “Meksikada” oýnar

Meksikanyň “UANL Tigres” toparynyň fransiýaly hüjümçisi Andre Pier Žinýak kluby bilen şertnamasynyň möhletini ýene 3 ýyl uzaltdy. 35 ýaşly hüjümçi 2015-nji ýylda bu kluba transfer bolupdy. Ol 250 oýunda 147 gol geçirdi. Topary bilen çempionatda 4 gezek çempionlyk gazanan Žinýak KONKAKAF Çempionlar ligasynyň kubogyna-da mynasyp boldy.

Şertnamasyny uzaldar

“El Espanyol”-yň habar bermegine görä, möwsümiň ahyrynda “Real Madrid” bilen şertnamasy tamamlanjak Serhio Ramos klubda galar. Habarda ýyldyz oýunçynyň 2023-nji ýyla çenli şertnama baglaşandygy bellenilýär. Madridliler toparyň kapitanyna ýyllyk 12 million ýewro tölär. Ýöne pandemiýa sebäpli aýlyk hakyndan 10 göterimlik tutuljakdygy aýdylýar. Ramos 2005-nji ýylda “Realyň” düzümine goşulypdy.