Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da 2-nji ýerde barýan “Milan” soňky minutlarda ýeňlişden halas boldy. Öz meýdançasynda “Udineze” toparyny kabul eden “Milan” 68-nji minutda myhmanlardan Bekaonyň goluny saklap bilmedi. Oýnuň 90+7-nji minutynda penaltini dürs ýerine ýetiren Frank Kessi hasaby deňläp, “Milany” ýeňlişden halas etdi. Bu penalti şu möwsümde “Milanyň” peýdasyna görkezilen 16-njy penalti bolup, Kessi 7-nji gezek 11 metrlik jerime urgusyny dürs urmagy başardy. “Milanlylar” ýene-de 3 penalti urgusyny gazansa, onda bu çempionatyň rekordyna deň bolar. Mundan öň geçen möwsümde “Lasio” hem-de 1951/51 möwsüminde “Milanyň” peýdasyna 18 penalti berlipdi.