Angliýanyň çempionatynda 27-nji tapgyryň esasy duşuşygynda “Liwerpul” öz meýdançasynda “Çelsi” bilen duşuşdy. Myhmanlaryň artykmaçlygynda geçen oýunda “Çelsi” Jeýson Mountyň 42-nji minutdaky goly bilen hasabynda ýeňiş gazandy. Şeýlelikde, “Liwerpul” öz meýdançasynda, ýagny “Anfield” stadionynda yzly-yzlyna 5-nji oýnunda-da ýeňlişe sezewar boldy. Bu waka 128 ýyllyk klubuň taryhynda ilkinji gezek bolýar. Ýagny topar şu wagta çenli öz meýdançasynda yzly-yzyna 5 gezek ýeňlip görmändir.

Tuheliň tälimçiliginde 8 oýunda 5 ýeňiş gazanyp, 3 gezek deňme-deň oýnan “Çelsi” 4-nji orna beýgeldi. Şu möwsümde 8-nji gezek utulan “Liwerpul” 7-nji orna düşdi.