UEFA Çempionlar ligasynda hem-de Ýewropa ligasynda çärýek we ýarym finalyň bijeleri ertir çekiler. Bije çekiliş çäresi Aşgabat wagty bilen 16:00-da başlap, onda ilki Çempionlar ligasynyň bijeleri belli bolar. 17:00-da başlanjak bijelerde-de Ýewropa ligasynyň çärýekdir ýarym finalynyň bijeleri mälim ediler. Bije çekiliş dabarasy UEFA-nyň ştab-kwartirasynyň ýerleşýän ýeri Şweýsariýanyň Nýon şäherinde geçiriler.  Bijä laýyklykda, ähli toparlar bir toparçada, bir ýurduň wekilleri ýaly çäklendirme bolmazdan, bir-biri bilen bije çekişip bilerler.

Çempionlar ligasynda çärýek finalyň duşuşyklary 6-7-nji hem-de 13-14-nji aprelde oýnalar. Ýarym final bolsa, 27-28-nji aprelde hem-de 4-5-nji maýda geçiriler. Final duşuşygy 29-njy maýda Stambulda oýnalar.

Ýewropa ligasynda çärýek final 8-nji we 15-nji aprelde, ýarym final 29-njy aprelde hem-de 6-njy maýda oýnalar. Final duşuşygy Polşanyň Gdansk şäherinde oýnalar.