Raýatlyk alan ilkinji adampisint robot bolan Sofiýanyň ilkinji çeken “Sophia Instantiation” atly suraty NFT görnüşinde auksiona hödürlener. Sofiýa öz eserlerini italýan suratkeşi Andrea Bonaçetonyň goldawy bilen döretdi. Şeýlelik bilen suratlardaky robot Bonaçetonyň eserleriniň elementlerini we beýleki suratlary birleşdirdi. Merkezi edarasy Gonkongda ýerleşýän “Hanson Robotics” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Sofiýa roboty 2016-njy ýylyň 14-nji fewralynda işjeňleşdirildi.