«Bent­ley» aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­si ta­ry­hyn­da­ky iň ýo­ka­ry tiz­lik­de he­re­ket ed­ýän aw­tou­la­gy­ny ön­dür­di. Bu ulag 100 km/sagat tiz­li­ge 3,6 se­kunt­da ýet­mä­ge ukyp­ly bo­lup, onuň iň ýo­ka­ry tiz­li­gi sa­gat­da 335 ki­lo­met­re deň­dir. Iň­lis kom­pa­ni­ýa­sy «Bent­ley Con­ti­nen­tal GT» ky­sym­ly ula­gyn­dan dört ýyl soň, onuň has kä­mil­leş­di­ri­len gör­nü­şi bo­lan «Con­ti­nen­tal GT Speed» ula­gy­ny hö­dür­le­di. Kuwwaty 660 at güý­jü­ne deň bo­lan […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş