Katar 2022 Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynyň Ýewropa zolagynda “B” toparçada Ispaniýanyň ýygyndysy myhmançylykda Gruziýanyň soňky minutlarda ýeňlişe sezewar etdi. 44-nji minutda Kwarasheliýanyň goly bilen öňe saýlana gruzinler 56-njy minutda Ferran Torresiň, 90+2-nji minutda-da Daniel Olmonyň gollaryna çäre tapyp bilmedi. Şunlukda, Ispaniýanyň ýygyndysy Dünýä çempionatlarynyň saýlama tapgyrynda 65 oýundan bäri ýeňilmän gelýär. Soňky gezek 1993-nji ýylda Daniýadan 1-0 utulypdy. Matadorlar şol 65 oýunda 51 ýeňiş gazanyp, 14 gezegem deňme-deň oýnadylar.