Hy­ta­ýyň iň uzyn su­was­ty ýol tun­e­li 2021-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li ulag­lar üçin açyk bo­lar. Bu ba­ra­da tas­la­ma jo­gap­kär Hy­ta­ýyň ara­gat­na­şyk we gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­sy «Third Har­bor En­gi­nee­ring» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we­kil­le­ri ha­bar ber­di­ler.
Uzyn­ly­gy 10,8 ki­lo­metr we ini 43,6 metr bo­lan su­was­ty ge­çel­ge Hy­ta­ýyň gün­do­ga­ryn­da­ky Taý­hu kö­lü­niň aşa­gyn­dan gu­rul­ýar. Bu köl ýurt­da süý­ji suw­ly üçün­ji uly köl­dür. Tun­el Çan­žou-Usi aw­tou­lag ýo­lu­nyň do­wa­my bo­lup, umu­my uzyn­ly­gy 44 ki­lo­met­re deň bo­lar.
Su­was­ty tun­e­liň gur­lu­şy­gy­nyň gün­do­gar Szýan­su we­la­ýa­tyn­da 2018-nji ýy­lyň ýan­war aýyn­da baş­lan­dy­gy ha­bar be­ril­ýär. Hä­zir bu des­ga­da bin­ýat pli­ta­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy ta­mam­lan­dy. Tunel­de ga­lyn­dy suw­la­ryň we to­za­nyň zy­ňyl­ma­gy­ny ara­dan aýyr­mak üçin aw­to­ma­ti­ki iş­le­ýiş en­jam­la­ry we akyl­ly gö­zeg­çi­lik ul­gam­la­ry ula­ny­lar.