Rus­si­ýa Sa­ha­ra­nyň gü­nor­ta­syn­da­ky Af­ri­ka ýurt­la­ry­na eks­por­tyň ge­og­ra­fi­ýa­sy­ny gi­ňelt­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Bu ba­ra­da Mosk­wa­nyň ma­ýa go­ýum we se­na­gat sy­ýa­sa­ty mü­dir­li­gi­niň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry An­na Kuz­men­ko mä­lim et­di.
– Ge­çen ýy­lyň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da aýt­sak, Al­žir im­port­da öň­de­ba­ry­jy ýurt­la­ryň bi­ri­ne öw­rül­di. Rus­si­ýa­dan Al­ži­re eks­por­tyň pa­ýy Af­ri­ka se­bi­ti­ne eks­por­tyň 44 gö­te­ri­mi­ni eme­le ge­tir­di. Ikin­ji orun­da 27 gö­te­rim paý bi­len Mü­sür gel­ýär. Af­ri­ka ýurt­la­ry bi­len hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek üçin ga­ty uly müm­kin­çi­lik­ler bar. Hä­zir­ki wagt­da, esa­san, de­mir­ga­zyk Af­ri­ka ün­si güýç­len­di­ri­lip, Sa­ha­ra­nyň gü­nor­ta­syn­da­ky Af­ri­ka se­bi­ti­ne hem eks­por­ty­my­zyň ge­og­ra­fi­ýa­sy­ny gi­ňelt­me­gi mak­sat edin­ýä­ris – di­ýip, An­na Kuz­men­ko bel­le­di.
Mun­dan öň Mosk­wa­nyň hä­ki­mi­niň yk­dy­sa­dy sy­ýa­sat, em­läk we ýer gat­na­şyk­la­ry bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry Wla­di­mir Ýe­fi­mow 2020-nji ýyl­da Mosk­wa­nyň Af­ri­ka eks­por­ty­nyň 2019-njy ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de 7,1 gö­te­rim ýo­kar­la­nan­dy­gy­ny we 2,37 mil­liard dol­la­ra ba­ra­bar bo­lan­dy­gy­ny aýt­dy.
Se­na­gat eks­por­ty 1,44 mil­liard dol­la­ra, oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň eks­por­ty bol­sa, 0,93 mil­liard dol­lara barabar bol­dy. Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň eks­por­tyn­da aý­ra­tyn ösüş bel­le­nip, 2020-nji ýyl­da, tak­my­nan, 70 gö­te­ri­me deň bol­dy. Rus ha­ryt­la­ry­ny im­port edi­ji­le­riň ara­syn­da, esa­san, Af­ri­ka yk­ly­my­nyň 49 ýur­dy aý­ra­tyn orun eýe­le­ýär.