Şu ýylyň 18-nji fewralynda Marsa gondurylan “Perseverance” robotynyň üstündäki kiçijik dikuçar bolan “Ingenuity”-niň düşüren ilkinji reňkli fotosuraty Ýere iberildi. Suratda Marsyň ýüzüni aýdyň görüp bolýar. Gyzyl planetada guşuçar belentlikden surata düşürmek maksady bilen işlenip düzülen enjamyň 11-nji aprelde uçurylmagyna garaşylýar. Kindiwanja dikuçar marsohoddan düşüp, Marsyň üstünde bir gije geçirdi. NASA bu taslama üçin 2,7 milliard sarp etdi. “Ingenuity” başga bir planetada uçurylan ilkinji enjam bolar.