Italiýanyň “Milan” toparynyň şwesiýaly super ýyldyzly Zlatan Ibrahimowiç filmde surata düşer. 39 ýaşyndaky hüjümçi “Asteriks we Obeliks” atly meşhur filmler toplumynyň täze bölümi – “Asteriks we Obeliks: ýüpek ýoly” kinosynda çykyş eder. Ol ady agzalan bu filmde Antiwirusyň keşbini janlandyrar. Ussat futbolçynyň özi bu barada twitter sahypasynda habar berdi. Filmiň geljek ýyl ekranlara çykmagyna garaşylýar.

Ýeri gelende aýtsak, golaýda sportuň başga bir görnüşiniň super ýyldyzy LeBron Jeýmsiň hem baş keşpde çykyş edýän “Space Jam 2” kinosy tomusda prokatlara çykar.