UEFA Ýewropa ligasynda çärýek finalyň jogap oýunlaryndan soň ýarym finala çykan toparlar belli boldy. Öz meýdançasynda 1-1 oýnan “Arsenal” myhmançylykda “Sparta Praganyň” derwezesinden 4 jogapsyz gol girizdi. Gollary Pepe (18), Lakazett (21 p, 77) hem-de Saka öz atlaryna ýazdyrdylar.

1-nji oýunda 2-0 ýeňiş gazanan “Mançester Ýunaýted” Angliýada hem şol hasap bilen “Granadadan” üstün çykdy. Gollary Kawani (6) bilen Walleho (90 ö.d.) derwezä girizdi.

“Wilýarreal” hem öz meýdançasynda-da “Dinamo Zagrebi” ýeňmegi başardy. Alkaser we Žeraryň gollary bilen 2-1 utdy. Toparyň tälimçisi Unaý Emeri bu ligada 6-njy gezek ýarym finala çykyp, rekord goýdy.

Bir hepde ozal Amsterdamdan ýeňiş bilen dolanan “Roma” Rimde “Aýaks” bilen 1-1 (Jeko 72 – Brobbi 49) deňme-deň oýnap, ýarym finala adyny ýazdyrdy.

29-njy aprelde we 6-njy maýda oýnaljak ýarym finalda “Mançester Ýunaýted” bilen “Roma”, “Wilýarreal” bilenem “Arsenal” duşuşarlar. Unaý Emeriniň ozalky topary Arsenalyň garşysyna nähili oýun görkezjekdigi eýýämden köpleriň üns merkezinde.