Şu gün ir säher “Bellator 257” ady bilen geçirilen MMA tutluşygynda ildeşimiz Döwletjan Ýagşymyradow güýçli garşydaşy, amerikaly Kori Andersondan asgyn geldi. 1-2-nji raundlary deňeçerräk ýagdaýda geçen duşuşygyň 3-nji raundynda (2:15) tehniki nokaut bilen ýeňlişe sezewar boldy. Bu türkmenistanly urşujynyň “Bellator”-yň çäklerinde ilkinji tutluşygydyr. 31 ýaşly türgen mundan ozal ACA-nyň düzüminde çykyş edip, geçiren 24 duşuşygynyň 18-sinde garşydaşlaryndan üstün çykypdy.

Tutluşykda ýeňiş gazanan Kori Anderson şu ýylyň iýul aýynda ýarym agyr agram derejesi boýunça Dünýä Gran Pri ýaryşynyň ýarym finalda watandaşy Raýan Beýder bilen tutluşar.

Şu gün irden geçirilen beýleki tutluşykda russiýaly Wadim Nemkow amerikaly Fil Dewisi 5-nji raundda ýeňlişe sezewar etdi. Onuň garşydaşy 7-nji maýda geçiriljek amerikaly Entoni Jonson bilen kubaly Ýoel Romeronyň duşuşygynyň ýeňijisi bolar.